Темир йўлга яқин яшайдиган аҳоли дардини кимга айтсин?

ТЕМИР ЙЎЛГА ЯҚИН ЯШАЙДИГАН АҲОЛИ ДАРДИНИ КИМГА АЙТСИН?  Ишга кетганингизда фарзандингиз темир йўл бўйида жойлашган уйда ёлғиз қолишидан бехавотир бўла олармидингиз?   Одамлар хавфсизлигини ким ...
Таҳлил ва танқидda nashr etilganТемир йўлга яқин яшайдиган аҳоли дардини кимга айтсин?ga izox qoldirish